NOFIRE
Home Produse PSI Servicii SU si SSM Informatii empty Contact

Servicii:


       Consultanta SU/SSM        Documentatie SU/SSM        Incarcare/verificare stingatoare        Ignifugari      

    Plan de Interventie
    Scenariu Siguranta Foc
    Evaluare Riscuri SSM
    Plan Prevenire & Protectie


Scenariu de Siguranta la FocObligatoriu conform HG nr. 1739/2006

" Se aproba urmatoarele categorii de constructii si amenajari
care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu:

- cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice
     specifice domeniului securitatii la incendiu ca inalte sau
     foarte inalte, indiferent de aria construita ori destinatie;

- incaperi sau grupuri de incaperi definite conform
     reglementarilor tehnice ca sali aglomerate, amplasate in
     cladiri independente sau cladiri cu functiuni mixte,
     indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori
     destinatie;

- cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte,
     avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu
     aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

- spatii amenajate in cladiri de locuit colective, avand
     destinatia de comert, productie sau depozitare. "Ce este Scenariul de Siguranta la Foc?


Scenariul de siguranta la foc constituie acea parte a pieselor scrise ale
proiectului constructiei, instalatiei sau amenajarii, care sintetizeaza
regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin
documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.


Ce reprezinta pentru mine
Scenariul de Siguranta la Foc?


Scenariul de siguranta la foc estimeaza conditiile tehnice asigurate
conform reglementarilor in vigoare si actiunile ce trebuie intreprinse
in caz de incendiu pentru indeplinirea cerintei esentiale de securitate
la incendiu.

Scenariul de siguranta la foc se include in documentatiile tehnice ale
constructiilor si se pastreaza de catre utilizatori (investitori,
proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toata durata de
existenta a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a altor amenajari.


Scapa acum de obligatii!


Societatea noastra este abilitata de catre organele competente pentru
elaborarea SCENARIULUI DE SIGURANTA LA FOC