NOFIRE
Home Produse PSI Servicii SU si SSM Informatii empty Contact

Servicii:


       Consultanta SU/SSM        Documentatie SU/SSM        Incarcare/verificare stingatoare        Ignifugari      Consultanta si instructaj
Securitatea MunciiObligatoriu conform Legii nr. 319/2006
privind Securitatea si Sanatatea in Munca:


" Toate societatile comerciale sunt obligate sa intreprinda o serie
de activitati si cerinte minime pentru activitatile de prevenire
a riscurilor profesionale din unitate si protectia lucratorilor
la locul de munca. "Practic ai 2 obligatii:Continutul obligatoriu al dosarului SSM:


     - tematica de instruire a angajatilor;
     - decizii de numire in functie si desemnare lucratori;
     - decizii de stabilire atributii pentru angajati;
     - instructiuni proprii SSM;
     - instructiuni de prim-ajutor la locul accidentului;
     - implementarea normativului de acordare a echipamentului de protectie;
     - evidenta accidentelor de munca, a incidentelor periculoase si a bolilor profesionale;
     - organizarea comitetului de sanatate si securitate in munca;
     - evidenta meseriilor si a profesiilor cu grade ridicate de risc;
     - realizarea si consemnarea periodica a instructajului angajatilor in fisele SSM.Instructajului obligatoriu SSM include:


     - instructajul introductiv general;
     - instructajul la locul de munca;
     - instructajul periodic;
     - instructajul la reluarea activitatii;
     - testarea cunostintelor angajatilor in domeniul SSM;
     - exercitii practice de prim-ajutor;
     - control periodic in vederea prevenirii accidentelor de munca.Iar noi iti oferim un
pachet care include TOT!