Consultanta si instructaj
Securitatea MunciiObligatoriu conform Legii nr. 319/2006
privind Securitatea si Sanatatea in Munca:


"Toate societatile comerciale sunt obligate sa intreprinda o serie
de activitati si cerinte minime pentru activitatile de prevenire
a riscurilor profesionale din unitate si protectia lucratorilor
la locul de munca."
Practic ai 2 obligatii:Continutul obligatoriu al dosarului SSM:


- tematica de instruire a angajatilor;
- decizii de numire in functie si desemnare lucratori;
- decizii de stabilire atributii pentru angajati;
- instructiuni proprii SSM;
- instructiuni de prim-ajutor la locul accidentului;
- implementarea normativului de acordare a echipamentului de protectie;
- evidenta accidentelor de munca, a incidentelor periculoase si a bolilor profesionale;
- organizarea comitetului de sanatate si securitate in munca;
- evidenta meseriilor si a profesiilor cu grade ridicate de risc;
- realizarea si consemnarea periodica a instructajului angajatilor in fisele SSM.Instructajul obligatoriu SSM include:


- instructajul introductiv general;
- instructajul la locul de munca;
- instructajul periodic;
- instructajul la reluarea activitatii;
- testarea cunostintelor angajatilor in domeniul SSM;
- exercitii practice de prim-ajutor;
- control periodic in vederea prevenirii accidentelor de munca.
Iar noi iti oferim un pachet care include TOT!