Scenariu de Securitate la IncendiuObligatoriu conform HG nr. 1739/2006


"Se aproba urmatoarele categorii de constructii si amenajari
care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu:

- cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca inalte sau foarte inalte, indiferent de aria construita ori destinatie;

- incaperi sau grupuri de incaperi definite conform reglementarilor tehnice ca sali aglomerate, amplasate in cladiri independente sau cladiri cu functiuni mixte, indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori destinatie;

- cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

- spatii amenajate in cladiri de locuit colective, avand destinatia de comert, productie sau depozitare."Ce este Scenariul de Securitate la Incendiu?


Scenariul de siguranta la foc constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului constructiei, instalatiei sau amenajarii, care sintetizeaza regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.Ce reprezinta pentru tine
Scenariul de Securitate la Incendiu?


Scenariul de siguranta la foc estimeaza conditiile tehnice asigurate conform reglementarilor in vigoare si actiunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu pentru indeplinirea cerintei esentiale de securitate la incendiu.

Scenariul de siguranta la foc se include in documentatiile tehnice ale constructiilor si se pastreaza de catre utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toata durata de existenta a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a altor amenajari.


Scapa acum de obligatii!

Societatea noastra este abilitata de catre organele competente pentru elaborarea SCENARIULUI DE SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU.