Consultanță și instructaj
Securitatea Muncii

Obligatoriu conform Legii nr. 319/2006 privind Securitatea și Sănătatea în Muncă:

Toate societatile comerciale sunt obligate sa intreprinda o serie
de activitati si cerinte minime pentru activitatile de prevenire
a riscurilor profesionale din unitate si protectia lucratorilor
la locul de munca.”

Practic ai 2 obligații:

Conținutul obligatoriu al dosarului SSM:

– Tematica de instruire a angajaților;
– Decizii de numire în funcție și desemnare lucrători;
– Decizii de stabilire atribuții pentru angajați;
– Instrucțiuni proprii SSM;
– Instrucțiuni de prim-ajutor la locul accidentului;
– Implementarea normativului de acordare a echipamentului de protecție;
– Evidența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;
– Organizarea comitetului de sănătate și securitate în muncă;
– Evidența meseriilor și a profesiilor cu grade ridicate de risc;
– Realizarea și consemnarea periodică a instructajului în fișele SSM.

Instructajul obligatoriu SSM include:

– Instructajul introductiv general;
– Instructajul la locul de muncă;
– Instructajul periodic;
– Instructajul la reluarea activității;
– Testarea cunoștințelor angajaților în domeniul SSM;
– Exerciții practice de prim-ajutor;
– Control periodic în vederea prevenirii accidentelor de muncă.

Iar noi îți oferim un pachet care include TOT!