Consultanță și instructaj
SSM și SU

Consultanță și instructaj

Situații de Urgență

- Instruire lunara a angajatilor in domeniul PSI
- Elaborarea dosarului cu documente PSI
- Realizarea de exercitii practice
- Consultanta in domeniul Situatiilor de Urgenta
- Realizarea dosarului PSI, incarcarea stingatoarelor etc.

Consultanță și instructaj

Securitatea Muncii

- Instruire lunara a angajatilor in domeniul SSM
- Elaborarea dosarului cu documente SSM
- Realizarea de exercitii practice
- Consultanta in domeniul Securitatii Muncii
- Realizarea dosarului SSM, fise SSM, marcaje, etc